Home / Tuyển sinh / Tuyển sinh kỳ nhập học tháng 10

Tuyển sinh kỳ nhập học tháng 10

– Thời gian nhập học tại Việt Nam: Từ 1/2 – 1/6.

– Thời gian nhập học tại Nhật Bản: 1/10

– Thời gian học tại Việt Nam: 4 tháng.

Thời gian học tại Nhật Bản: 18 tháng.

 

* Điểm đặc biệt:

Là kỳ nhập học chính của các trường Nhật Ngữ. Cùng với kỳ tháng 4 là hai kỳ nhập học chính bên Nhật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *