Home / Tuyển sinh / Tuyển sinh kỳ nhập học tháng 4

Tuyển sinh kỳ nhập học tháng 4

Thời gian nhập học tại Việt Nam: Từ 1/8 – 1/12.

– Thời gian nhập học tại Nhật Bản: 1/4

– Thời gian học tại Việt Nam: 4 tháng.

– Thời gian học tại Nhật Bản: 24 tháng.

 

* Điểm đặc biệt:

Là kỳ nhập học chính và là thời gian

đầu năm mới của Nhật Bản, nên tỷ lệ nhập học và việc làm thêm là cao nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *